Zahtjevi po situaciji App_Themes/Default/Images/help.png

Često je Vaš kontakt s određenom institucijom rezultat određenih promjena u Vašem životu. Na primjer: ako se selite, želite registrirati novi auto, tražite neku vrstu financijske pomoći, želite osnovati vlastitu tvrtku...

U takvim “životnim situacijama” često morate kontaktirati nekoliko institucija što iziskuje dosta vremena i troškova.

Ova stranica pokazuje koji Vam organi uprave ili institucije mogu biti od koristi, a koji su najbitniji za kontakt. Za tu svrhu pripremili smo popis (stalno se nadopunjuje) tema tipičnih životnih situacija; vidi niže.

Kliknete li na pojedinu temu životne situacije, dobit ćete popis odgovarajućih zahtjeva. Na taj način ćete se upoznati s nužnim koracima koje morate poduzeti u rješavanju Vaših problema.

 • Alimentacija
  Zahtjevi vezani uz alimentaciju.
  • Pravo na privremeno uzdržavanje
   Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.
 • Brak
  Zahtjevi vezani uz brak, razvod braka itd.
  • Obvezno savjetovanje
   Postupak razvoda braka i savjetovanja uređeni su odredbama Obiteljskog zaklona.
 • Dugotrajni financijski problemi
  Zatjevi vezani uz dugotrajne financijske poteškoće.
  • Pravo na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju
   Novčane potpore za obrazovanje su: - Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu - Potpora za redovito studiranje - Potpora za troškove prijevoza (PGŽ) - Potpora za školske udžbenike (PGŽ)
  • Zajamčena minimalna naknada
   Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
 • Nezaposlenost
  Prava koja mogu ostvariti određene kategorije osoba koje su nezaposlene
  • Pravo na jednokratnu pomoć
   Novčana pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
  • Zajamčena minimalna naknada
   Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
 • Oštećenje zdravlja
  Zahtjevi vezani uz oštećenje i probleme sa zdravljem.
  • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
   Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao I obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
  • Pravo na osobnu invalidninu
   Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.
 • Pravo na pristup informacijama
  Informiranje građana i javnosti
  • Pristup informacijama
   Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Rijeka. Zahtjev se može podnijeti usmeno ili pismenim putem.
 • Rođenje
  Prijava matičnom uredu, dobivanje MBG, financijska pomoć od grada.
 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .
  • Obavljanje djelatnosti dadilje
  • Obvezno savjetovanje
   Postupak razvoda braka i savjetovanja uređeni su odredbama Obiteljskog zaklona.
  • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
   Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao I obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
  • Pravo na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju
   Novčane potpore za obrazovanje su: - Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu - Potpora za redovito studiranje - Potpora za troškove prijevoza (PGŽ) - Potpora za školske udžbenike (PGŽ)
  • Pravo na osobnu invalidninu
   Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.
  • Pravo na privremeno uzdržavanje
   Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.
  • Zajamčena minimalna naknada
   Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
 • Trenutni financijski problemi
  Zahtjevi vezani uz privremene financijske teškoće.
  • Pravo na jednokratnu pomoć
   Novčana pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.