Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz članka 25. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013) odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavku 1. gore navedenog Zakona niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 kn)

Potrebni dokumenti

  • Izvod iz katastra i zemljišnih knjiga
  • Potvrda MUP-a o vlasništvu nad automobilom
  • Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove obitelji
  • Potvrda o redovitoj prijavi kod Službe za zapošljavanje
  • Preslika osobne iskaznice podnositelja
  • Presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi , smrtni list za preminulog roditelja

Osobe za kontakt

Životne situacije