Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao I obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Navedena osoba može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu ako:

•nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

•njen prosječni mjesečni prihod ako je samac, ne prelazi iznos od 250% osnovice, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice za ostvarivanje prava u prethodna tri mjeseca,

•ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege utvrđuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

•u punom iznosu 100% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi = 500,00 kn

•u smanjenom iznosu 70% osnovice = 350,00 kn

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o prihodima ima:

•osoba s težim invaliditetom,

•osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,

•slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o prihodima ima:

•slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad te

•osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu ili joj je osiguran stalni ili tjedni smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi.

Doplatak za pomoć i njegu ne isplaćuje se za vrijeme koje je korisnik doplatka za pomoć i njegu proveo u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi dulje od 15 dana, u kojoj mu je osigurana njega i pomoć druge osobe.

Korisniku kojemu je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i usluga pomoći i njege u kući koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

 • Bez naknade (0.00 kn)

Potrebni dokumenti

 • Izvod iz katastra i zemljišnih knjiga
 • Kopije medicinske dokumentacije
 • Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove obitelji
 • Preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja
 • Preslika osobne iskaznice podnositelja
 • Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Oštećenje zdravlja
  Zahtjevi vezani uz oštećenje i probleme sa zdravljem.
 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .