Pravo na privremeno uzdržavanje

Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.

Razvodom braka, odnosno faktičnim prestankom bračne ili izvanbračne zajednice, roditelj koji ne živi sa djetetom u obiteljskoj zajednici, dužan je uzdržavati svoje dijete sukladno pravomoćnoj sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili nagodbi pred centrom za socijalnu skrb.

Izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona iz 2008. god., regulirano je ako roditelj kojemu je utvrđena obveza pridonositi uzdržavanju djeteta, toj svojoj obvezi ne udovoljava duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj-obveznik uzdržavanje ne počne udovoljavati svojoj obvezi, u ukupnom trajanju od najdulje tri godine.

Privremeno uzdržavanje koje centar za socijalnu skrb odobrava u slučaju kada roditelj ne plaća uzdržavanje, određuje se u iznosu od 50 % iznosa potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta koje propisuje Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbni.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

  • Naknada (70.00 kn)

Potrebni dokumenti

  • Preslika osobne iskaznice roditelja
  • Preslika pravomoćne presude o rastavi braka ili presuda o uzdržavanju

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Alimentacija
    Zahtjevi vezani uz alimentaciju.
  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .