Obvezno savjetovanje

Postupak razvoda braka i savjetovanja uređeni su odredbama Obiteljskog zaklona.

Ovlasti Centra za socijalnu skrb su da sudjeluje u postupku radi razvoda braka, da donosi mišljenja i prijedloge. Na samom početku postupka Centar provodi postupak obveznog savjetovanja koji je oblik pomoći članovima obitelji pri donošenju sporazumne odluke o obiteljskim odnosima pri čemu se vodi posebna briga o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete, te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. U postupku obveznog savjetovanja sudjeluju članovi obitelji osobno bez punomoćnika, a provodi ga stručni tim centra za socijalnu skrb – pravnik i socijalni radnik ili psiholog.

Uz zahtjev za obvezno savjetovanje potrebno je priložiti vjenčani list, rodni list za maloljetnu djecu, pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 20 kn, a poželjno bi bilo već na prvi termin razgovora donijeti plan roditeljske skrbi.

Nadležnost centra određuje se prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova

Obvezno savjetovanje provodi se prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca ili prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom.

Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama u roku od šezdeset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a trideset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja radi rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom.

Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

Ukoliko bračni drugovi u postupku razvoda braka ne postignu dogovor o ovim pitanjima, Sud traži od Centra mišljenje o obiteljskim, materijalnim i socijalnim prilikama s prijedlogom stručnog tima s kojim će roditeljem dijete živjeti te o odvijanju osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati. Centar vrši očevid u obitelji bračnih drugova, uvid u postojeće podatke, radi dodatne obrade te na timskom sastanku donosi prijedlog i mišljenje koje dostavlja Sudu. Često stručni radnici koji su radili na stručnom mišljenju prisustvuju sudskim raspravama na kojima dodatno obrazlažu svoja mišljenja i prijedloge.

90 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

 • Pristojba u državnim biljezima (20.00 kn)

Potrebni dokumenti

 • Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
 • Preslika vjenčanog lista

  Preslika vjenčanog lista

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Brak
  Zahtjevi vezani uz brak, razvod braka itd.
 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .