Potvrda da nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta