Zahtjevi

Sažmi sve Proširi sve
 • N

  • Naknada do zaposlenja
   Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom kojoj je utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje. Pravo se može ostvariti nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.
 • O

 • P

  • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
   Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao I obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
  • Pravo na jednokratnu pomoć
   Novčana pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
  • Pravo na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju
   Novčane potpore za obrazovanje su: - Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu - Potpora za redovito studiranje - Potpora za troškove prijevoza (PGŽ) - Potpora za školske udžbenike (PGŽ)
  • Pravo na osobnu invalidninu
   Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.
  • Pravo na privremeno uzdržavanje
   Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.
  • Pristup informacijama
   Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Rijeka. Zahtjev se može podnijeti usmeno ili pismenim putem.
 • Z

  • Zajamčena minimalna naknada
   Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.